top of page

Aangifte sportongeval

VERZEKERING

Als er een sportongeval gebeurt, dan zijn alle spelende leden hiervoor verzekerd. De aangifte gebeurt digitaal via extranet van Ethias door de verantwoordelijke van de club. Dit moet zo snel als mogelijk gebeuren. Om de aangifte vlot te kunnen doen, moeten we beschikken over de nodige informatie: een geneeskundig getuigschrift en alle informatie over het slachtoffer én het ongeval.

  • Een papieren ‘geneeskundig getuigschrift’ moet ingevuld worden door een arts en bezorgd worden aan de verantwoordelijke. Dit kan via mail naar: kreasahandbalhouthalen@gmail.com

  • Informatie over het slachtoffer én het ongeval verzamelen we via het papieren aangifteformulier in bijlage. De gegevens worden op het formulier ingevuld door de ouders van het slachtoffer (of de trainer) en bezorgd via mail naar: kreasahandbalhouthalen@gmail.com. De verantwoordelijke zal deze gegevens digitaal ingeven via extranet van Ethias.

  • Belangrijk is dat deze aangifte zo snel mogelijk gebeurd, best binnen de 5 werkdagen na het ongeval.

bottom of page