top of page

Lid worden?

Om de inschrijving van jouw kind in orde te maken, is het nodig dat we over een aantal gegevens beschikken.  Op basis hiervan maken we het lidmaatschap volledig in orde. 


Binnen de club:

We verzamelen die gegevens digitaal via een google-formulier

Heb je de informatiefiche al eerder ingevuld, maar zijn de gegevens gewijzigd, dan kan je de fiche opnieuw invullen.

 

Binnen de handbalbond:

Er is een formulier dat ingevuld en ondertekend terugbezorgd moet worden aan de club. Dit formulier dient om een lidnummer aan te vragen bij de handbalbond.

Je kan dat digitaal aan de club bezorgen via mail of je mag het bezorgen aan de trainer, die dit dan aan het jeugdbestuur bezorgt.

De inschrijving bij de club is pas volledig wanneer dit  in orde is. Een lidnummer is nodig om reglementair deel te nemen aan wedstrijden en om aanspraak te kunnen maken op de verzekering van een sportongeval. Het jeugdbestuur vraagt het lidnummer aan op basis van de gegevens van de informatiefiche en het formulier van de bond.

De verworven informatie wordt enkel gebruikt binnen de club, zoals beschreven in de privacyverklaring.

bottom of page