top of page

Helpende handen

De club draait op enthousiaste trainers en bestuursvrijwilligers, maar toch kunnen we ook niet zonder de hulp van andere vrijwilligers. Af en toe rekenen we op hun steun om een handje te helpen, vb. als chauffeur of begeleider bij de wafelverkoop, als hulp op de handbalstage, als terreinafgevaardigde of tafelverantwoordelijke bij wedstrijden. Wil je mee je schouders zetten onder één of meerdere zaken – klein of groot - : jouw hulp is welkom! Voel je je geroepen? Aarzel dan niet en geef een seintje aan de trainers of het jeugdbestuur. Waar nodig voorzien we je van de nodige ondersteuning. Er is geen vergoeding verbonden aan de taken, tenzij zo vermeld hieronder.

Tafelverantwoordelijke

 • Bij elke competitiewedstrijd komt er wat administratie kijken. Die administratie wordt opgenomen door twee tafelverantwoordelijken, eentje van de thuisploeg en eentje van de tegenpartij. Samen vormen ze een duo.

 • De tafelverantwoordelijke van de thuisploeg verzorgt het scorebord. Die van de tegenpartij vult het wedstrijdblad in (aantal doelpunten per speler, time outs, straffen, …).

 • We streven ernaar om in elk team minimaal 3 ouders warm te maken voor de rol van tafelverantwoordelijke. Op die manier komt niet alles terecht op de schouders van 1 persoon.

 • Wie tafelverantwoordelijke is, beschikt over een aansluitingsnummer bij de handbalbond.

 • Nieuwe vrijwilligers krijgen een opleiding binnen de club van het jeugdbestuur of mogen op kosten van de club deelnemen aan een vorming van de handbalbond.

Terreintoezichter

 • Bij elke competitiewedstrijd thuis moet er een terreintoezichter aanwezig zijn. Deze persoon is aanspreekbaar om de goede orde te bewaren tijdens de wedstrijd en om te zorgen dat alles in de zaal in orde is.

 • De terreintoezichter beschikt over een aansluitingsnummer bij de handbalbond.

 • Wie de rol opneemt van terreintoezichter heeft dit seizoen een bijkomende taak tijdens de wedstrijd: hij houdt ook toezicht op de naleving van de coronamaatregelen. Er wordt hierover binnen de club een informatiesessie georganiseerd.

Ploegouder

 • We streven ernaar om in elk team een ploegouder te hebben, die ondersteunend werk levert voor de trainer en het jeugdbestuur.

 • Het gaat bijvoorbeeld om het warm maken en aanspreken van andere ouders voor deelname aan clubactiviteiten en het verzamelen van centjes bij elke speler op het einde van het seizoen om de trainer te bedanken.

               

Jeugdbestuur

 • Het jeugdbestuur houdt het overzicht over alle clubaangelegenheden, gaande van de ploegenindeling, het aanstellen en aansturen van de trainers, de promotieactiviteiten, de organisatie van clubactiviteiten tot het beheren van de centen.

 • Ieder lid neemt naargelang zijn/haar mogelijkheden taken op. Er is geen voorzitter. Beslissingen worden in consensus genomen.

 • Het jeugdbestuur vergadert maandelijks.


Ad hoc ondersteuning

 • Bij de organisatie van clubactiviteiten zijn er helpende handen nodig voor allerhande taken.

 • Voorbeelden zijn een groep begeleiden bij de wafelverkoop, hulp en begeleiding bij de handbalstage, klaarzetten van de zaal, bemannen van de verkoopstand, opruim bij het ontbijt, …

 • Iedereen helpt daar waar hij kan en wat binnen de mogelijkheden ligt.

bottom of page